Aquesta pàgina és una eina de difusió dels projectes i informacions en relació a les llengües estrangeres a les escoles del seminari d'anglès de Ciutat Vella.


Objectius i continguts

Descripció:

Aquesta activitat pretén reflexionar des de la pràctica, per arribar a fer el lligam amb les competències de les llengües estrangeres del currículum. 

 

Objectius:

Coordinar dels mestres especialistes d'anglès dels centres de Ciutat Vella per arribar a fer el lligam amb les competències d'anglès del currículum, amb activitats intercentres.

 

Continguts:

Llengües estrangeres

Calendari de les sessions

  • 13 febrer
  • 20 febrer
  • 20 març
  • 15 maig
  • 22 maig